Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival
Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe
You Might Like

Articles You May Like

Tennessee Voter Guide: Key competitive state Senate races on Aug. 1
Trump shooting shocks, but a gunman striking terror in the U.S. is nothing new. Now what?
Republicans still OK with guns, even after Trump assassination attempt
Trump ‘safe’ after shooting at campaign rally in Butler; one spectator and suspected gunman killed
Opinion: Anyone Else Feel Numb After the Failed Trump Rally Assassination?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *