Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival
Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe
You Might Like

Articles You May Like

Under $50 Bushcraft Knife – The Condor Terrasaur Rocks!
‘This is not normal’: Some Republicans are fuming over RNC payments to law firm that represented Trump
MUSEVENI: The ADF is properly in our gun sights, work will be done
CATCH and COOK Fresh Caught Trout!
Review: Arrowhead Tactical Apparel Carrier Sweatpants And Shorts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *